|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

19-12-2014 Event Photos

ALANKARA H.H. Shri Vishwaprasannathirtha Swamiji, Jr.Pontiff,

Sri Pejavara Math

DSC_0026

DSC_0007 DSC_0008 DSC_0009 DSC_0012DSC_0024DSC_0013 DSC_0015 DSC_0016 DSC_0017 DSC_0018 DSC_0019 DSC_0020 DSC_0021 DSC_0022 DSC_0032 DSC_0033

..