|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

19-12-2015 Event Photos

19-12-2015 Alankara :H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

AKB_9433AKB_9414AKB_9418AKB_9420AKB_9423AKB_9425AKB_9426AKB_9427AKB_9429AKB_9430AKB_9435AKB_9436AKB_9438AKB_9439

..