|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

20-02-2015 Event Photos

ALANKARA H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

DSC_0740DSC_0716 DSC_0723 DSC_0724 DSC_0727 DSC_0728 DSC_0729

DSC_0733AKB_1919AKB_1920AKB_1921AKB_1922

AKB_1916

..