|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

20-06-2015 Event Photos

20-06-2015 : Vmana Avatara

Alankara  By H.H.Sri Vidyavallabhathirtha Swamiji,

Sri Kaniyoor Matha

AKB_5305AKB_5279AKB_5280AKB_5281AKB_5285AKB_5287AKB_5289AKB_5290AKB_5292AKB_5293AKB_5294AKB_5295AKB_5298AKB_5308AKB_5311AKB_5312AKB_5314AKB_5300

..