|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

20-08-2015 Event Photos

20-08-2015 : Alankara : H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

AKB_0252 AKB_0236 AKB_0236 AKB_0241 AKB_0241 AKB_0242 AKB_0240 AKB_0243 AKB_0233 AKB_0244 AKB_0245 AKB_0247 AKB_0248 AKB_0249 AKB_0254 AKB_0255

..