|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

20-10-2015 Event Photos

20-10-2015 Navaratri Alankara – ” ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ  “

 By H.H. Shri Vidyavallabhathirtha Swamiji, Sri Kaniyoor Matha

AKB_8948 AKB_8927 AKB_8930AKB_8927AKB_8930AKB_8932AKB_8937AKB_8938AKB_8939AKB_8940AKB_8943AKB_8944AKB_8954AKB_8956AKB_8959AKB_8946AKB_8964AKB_8965AKB_8968AKB_8970AKB_8972AKB_8973AKB_8975AKB_8976AKB_8981AKB_8983AKB_8987AKB_8988

..