|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

20-11-2015 Event Photos

20-11-2015 Alankara :H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

AKB_3695 AKB_3698AKB_3681AKB_3682AKB_3683AKB_3685AKB_3687AKB_3688AKB_3690AKB_3691AKB_3692AKB_3700AKB_3701AKB_3703

..