|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

20-19-12-2014 Event Photos

ALANKARA H.H. Shri Vishwapriyathirtha Swamiji,

Sri Adamar Math

DSC_3680

DSC_3676

 DSC_3659 DSC_3663 DSC_3664 DSC_3665 DSC_3666 DSC_3670 DSC_3671 DSC_3674 DSC_3679

 

DSC_3686 DSC_3687 DSC_3688 DSC_3689 DSC_3691

..