|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

21-10-2015 Event Photos

21-10-2015 Navaratri Alankara – ” ಸಿಂಹದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ ದುರ್ಗೆ  “

 By H.H. Shri Vidyavallabhathirtha Swamiji, Sri Kaniyoor Matha

AKB_8998AKB_8991 AKB_8994 AKB_8996 AKB_9001 AKB_9007 AKB_9019 AKB_9026AKB_9031AKB_9037AKB_9038AKB_9041AKB_9042AKB_9043AKB_9044AKB_9045AKB_9046AKB_9057AKB_9058AKB_9059AKB_9061AKB_9062AKB_9065AKB_9067AKB_9069AKB_9071AKB_9072AKB_9082AKB_9083AKB_9084AKB_9087AKB_9090AKB_9094AKB_9095AKB_9098AKB_9100AKB_9101AKB_9102

..