|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

21-12-2014 Event Photos

ALANKARA H.H. Shri  Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

DSC_3861DSC_3832 DSC_3837 DSC_3841 DSC_3845 DSC_3847 DSC_3849 DSC_3850 DSC_3851 DSC_3854 DSC_3858 DSC_3866 DSC_3867 DSC_3868 DSC_3872 DSC_3873 DSC_3874 DSC_3875 DSC_3876 DSC_3878 DSC_3888 DSC_3889 DSC_3891 DSC_3893 DSC_3894

..