|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

21-12-2015 Event Photos

21-12-2015 Alankara :H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

AKB_9634AKB_9612AKB_9615AKB_9618AKB_9625AKB_9626AKB_9627AKB_9630AKB_9632AKB_9636AKB_9637AKB_9638AKB_9639

..