|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

22-03-2015 Event Photos

ALANKARA H.H. Shri Vishwaprasannathirtha Swamiji,

Jr.Pontiff, Sri Pejavara Math

AKB_5441AKB_5426 AKB_5428 AKB_5430 AKB_5431 AKB_5433 AKB_5434 AKB_5435 AKB_5436 AKB_5437 AKB_5438 AKB_5444 AKB_5448 AKB_5450 AKB_5451

..