|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

22-04-2015 Event Photos

ALANKARA H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

AKB_8260AKB_8245 AKB_8247 AKB_8250 AKB_8251 AKB_8252 AKB_8254 AKB_8257 AKB_8258 AKB_8262 (1) AKB_8262 (2) AKB_8262 (3) AKB_8262 (4) AKB_8262 (5) AKB_8262 (6) AKB_8262 (7)

 

..