|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

22-06-2015 Event Photos

22-06-2015 : Rama avatara

Alankara  By H.H.Sri Vidyavallabhathirtha Swamiji,

Sri Kaniyoor Matha

AKB_5462AKB_5437AKB_5442AKB_5443AKB_5447AKB_5449AKB_5450AKB_5451AKB_5452AKB_5453AKB_5456AKB_5457AKB_5463AKB_5474AKB_5475AKB_5477

..