|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

23-01-2015 Event Photos

H.H. Sri Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

AKB_7633AKB_7615 AKB_7617 AKB_7619 AKB_7620 AKB_7621 AKB_7625 AKB_7627 AKB_7628 AKB_7629 AKB_7630 AKB_7637 AKB_7639 AKB_7640AKB_7643AKB_7647AKB_7651AKB_7652AKB_7654AKB_7655AKB_7657AKB_7658AKB_7659AKB_7663AKB_7667AKB_7672AKB_7679AKB_7683AKB_7685AKB_7686AKB_7689

..