|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

23-09-2015 Event Photos

23-09-2015  Alankara : H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

AKB_5921AKB_5907 AKB_5910 AKB_5913 AKB_5915 AKB_5916 AKB_5917 AKB_5918 AKB_5919 AKB_5920 AKB_5924 AKB_5926 AKB_5934 AKB_5935 AKB_5937 AKB_5938 AKB_5941 AKB_5942 AKB_6025

..