|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

23-10-2015 Event Photos

23-10-2015 Alankara : H.H. Shri Vishwaprasannathirtha Swamiji,

Jr.Pontiff, Sri Pejavara Math

AKB_9427

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಜಾಗರ ಪೂಜೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿತು

AKB_9375

AKB_9369AKB_9367AKB_9379AKB_9380AKB_9382AKB_9383AKB_9389AKB_9393AKB_9394AKB_9396AKB_9409AKB_9410AKB_9426AKB_9413AKB_9415AKB_9418AKB_9419AKB_9420AKB_9421AKB_9423AKB_9424AKB_9430AKB_9425AKB_9431AKB_9433AKB_9434

..