|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

23-12-2014 Event Photos

ALANKARA H.H. Shri  Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

DSC_3960DSC_3937DSC_3939DSC_3940DSC_3941DSC_3942DSC_3943DSC_3948DSC_3951DSC_3952DSC_3953DSC_3954DSC_3955DSC_3957DSC_3958DSC_3962DSC_3966DSC_3967DSC_3969DSC_3970DSC_3974DSC_3985DSC_3989DSC_3992DSC_3999DSC_4003DSC_4006

..