|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

23-12-2015 Event Photos

23-12-2015 Alankara :H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

AKB_9838

AKB_9816 AKB_9819 AKB_9822 AKB_9823 AKB_9825 AKB_9827 AKB_9828 AKB_9829 AKB_9831 AKB_9832 AKB_9833 AKB_9844 AKB_9845 AKB_9847 AKB_9848 AKB_9851 AKB_9854AKB_9858AKB_9862AKB_9864AKB_9865AKB_9867AKB_9868AKB_9869AKB_9870AKB_9871AKB_9877AKB_9880AKB_9883AKB_9884AKB_9885AKB_9886AKB_9887AKB_9889

..