|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

24-01-2015 Event Photos

H.H. Sri Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

AKB_7717AKB_7696AKB_7729AKB_7699 AKB_7703 AKB_7705 AKB_7706 AKB_7710 AKB_7711 AKB_7712 AKB_7715 AKB_7719AKB_7723AKB_7730 AKB_7732AKB_7738AKB_7740AKB_7741AKB_7743AKB_7745AKB_7749AKB_7750AKB_7751AKB_7754AKB_7756AKB_7761AKB_7763AKB_7769AKB_7773AKB_7777AKB_7781AKB_7783AKB_7787AKB_7789AKB_7793AKB_7794AKB_7799AKB_7800AKB_7808AKB_7810AKB_7815AKB_7817AKB_7820AKB_7822AKB_7829AKB_7837AKB_7838AKB_7839AKB_7840AKB_7842AKB_7845AKB_7846AKB_7848AKB_7851AKB_7853AKB_7854

..