|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

24-03-2015 Event Photos

ALANKARA H.H. Shri Vishwaprasannathirtha Swamiji,

Jr.Pontiff, Sri Pejavara Math

AKB_5556AKB_5528AKB_5532AKB_5537AKB_5539AKB_5542AKB_5544AKB_5545AKB_5546AKB_5549AKB_5550AKB_5553AKB_5555AKB_5564AKB_5567AKB_5568AKB_5570AKB_5571AKB_5573AKB_5576AKB_5584AKB_5585AKB_5586AKB_5588AKB_5592AKB_5595AKB_5598AKB_5600AKB_5602AKB_5605AKB_5606AKB_5610AKB_5612AKB_5614AKB_5615AKB_5617AKB_5620AKB_5625AKB_5626AKB_5627

..