|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

24-04-2015 Event Photos

Alankara H.H. Sri Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

AKB_9029AKB_9006AKB_9008AKB_9012AKB_9013AKB_9016AKB_9017AKB_9020AKB_9022AKB_9024AKB_9025AKB_9026AKB_9027AKB_9033AKB_9038AKB_9039AKB_9041AKB_9049AKB_9050AKB_9056

narasimha jayanti invitation

..