|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

24-06-2015 Event Photos

24-06-2015 : Kalinga Mardhana Krishna

Alankara : By H.H.Sri Vidyavallabhathirtha Swamiji,

Paryaya Sri Kaniyoor Matha

AKB_5561AKB_5532 AKB_5533 AKB_5542 AKB_5544 AKB_5545 AKB_5546 AKB_5547 AKB_5549 AKB_5556 AKB_5558 AKB_5563 AKB_5564 AKB_5566 AKB_5567

..