|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

24-08-2015 Event Photos

24-08-2015 Alankara : H.H. Shri Vidyavallabhathirtha Swamiji,

Sri Kaniyoor Matha

AKB_0623AKB_0599AKB_0601AKB_0610AKB_0610AKB_0611AKB_0612AKB_0609AKB_0613AKB_0614AKB_0615AKB_0617AKB_0620AKB_0622AKB_0633AKB_0634AKB_0635AKB_0636

..