|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

24-09-2015 Event Photos

24-09-2015  Alankara : H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

AKB_6063AKB_6052AKB_6033AKB_6037AKB_6039AKB_6040AKB_6042AKB_6045AKB_6046AKB_6047AKB_6048AKB_6049AKB_6050AKB_6058AKB_6061AKB_6065AKB_6068AKB_6069AKB_6070AKB_6071AKB_6075AKB_6077

..