|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

24-12-2014 Event Photos

ALANKARA H.H. Shri  Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

DSC_4145

mit (3)mit (6)mit (8)mit (11)mit (12)mit (13)mit (16)mit (17)mit (20)DSC_4146DSC_4155DSC_4157DSC_4158

..