|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

25-03-2015 Event Photos

ALANKARA H.H. Shri Vishwaprasannathirtha Swamiji,

Jr.Pontiff, Sri Pejavara Math

AKB_5652AKB_5635AKB_5631 AKB_5632 AKB_5633 AKB_5641 AKB_5643 AKB_5644 AKB_5645 AKB_5646 AKB_5647 AKB_5649 AKB_5654 AKB_5656 AKB_5657 AKB_5659 AKB_5661 AKB_5662 AKB_5663 AKB_5664 AKB_5665 AKB_5667 AKB_5669 AKB_5670 AKB_5673 AKB_5674 AKB_5676 AKB_5679

..