|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

25-06-2015 Event Photos

25-06-2015 :  VITTALA

Alankara : By H.H.Sri Vidyavallabhathirtha Swamiji,

Paryaya Sri Kaniyoor Matha

AKB_5593AKB_5569AKB_5572AKB_5575AKB_5576AKB_5579AKB_5580AKB_5581AKB_5582AKB_5585AKB_5587AKB_5588AKB_5591AKB_5596AKB_5597AKB_5598AKB_5599AKB_5602AKB_5604AKB_5605AKB_5607AKB_5608

..