|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

25-07-2015 Event Photos

Alankara By H.H.Sri Vidyavallabhathirtha Swamiji,

Paryaaya Sri Kaniyoor Matha

AKB_8244AKB_8250AKB_8223AKB_8231AKB_8233AKB_8234AKB_8235AKB_8236AKB_8238AKB_8242AKB_8255AKB_8257AKB_8271AKB_8272AKB_8273

AKB_8212 AKB_8214 AKB_8215 AKB_8219

..