|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

25-08-2015 Event Photos

25-08-2015 Alankara : H.H. Shri Vidyavallabhathirtha Swamiji,

Sri Kaniyoor Matha

AKB_0702AKB_0684AKB_0686AKB_0687AKB_0691AKB_0692AKB_0693AKB_0694AKB_0696AKB_0697AKB_0698AKB_0700AKB_0707AKB_0708AKB_0709AKB_0710AKB_0713AKB_0714

..