|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

25-12-2015 Event Photos

25-12-2015 Alankara : H.H. Shri Vidyavallabhathirtha Swamiji,

Sri Kaniyoor Matha

AKB_0185AKB_0166AKB_0167AKB_0168AKB_0172AKB_0173AKB_0176AKB_0178AKB_0179AKB_0180AKB_0181AKB_0184AKB_0188AKB_0189AKB_0190AKB_0191AKB_0197

..