|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

25-Nov-2014 Event Photos

Alankara by H.H. Shri Vishwaprasannathirtha Swamiji, Jr.Pontiff, Shri Pejavara Math

AKB_9149 AKB_9150 AKB_9155 AKB_9156 AKB_9157 AKB_9159 AKB_9160 AKB_9161 AKB_9162 AKB_9163 AKB_9164 AKB_9166 AKB_9168 AKB_9171 AKB_9172 AKB_9173 AKB_9178 AKB_9179 AKB_9181 AKB_9183 AKB_9184

ಚಿಣ್ಣರ ಮಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ

DSC_8346 DSC_8347 DSC_8349

..