|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

26-01-2015 Event Photos

H.H. Sri Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

AKB_8702AKB_8686AKB_8687AKB_8689AKB_8692AKB_8694AKB_8696AKB_8697AKB_8699AKB_8708AKB_8711AKB_8712AKB_8716AKB_8717AKB_8726AKB_8727AKB_8729AKB_8731AKB_8732AKB_8734AKB_8736AKB_8738AKB_8740AKB_8742AKB_8744AKB_8748

..