|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

26-02-2015 Event Photos

ALANKARA H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

AKB_2870AKB_2847AKB_2850AKB_2851AKB_2852AKB_2854AKB_2856AKB_2860AKB_2861AKB_2865AKB_2868

..