|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

26-05-2015 Event Photos

26-05-2015  ALANKARA H.H. Sri Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

AKB_2791AKB_2774 AKB_2775 AKB_2778 AKB_2780 AKB_2782 AKB_2783 AKB_2784 AKB_2785 AKB_2787 AKB_2789 AKB_2795 AKB_2796 AKB_2797

..