|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

26-06-2015 Event Photos

26-06-2015 Event Photos –  Kunjaru Durge

Alankara : By H.H.Sri Vidyavallabhathirtha Swamiji,

Paryaya Sri Kaniyoor Matha

AKB_5686

AKB_5664 AKB_5666 AKB_5673 AKB_5674 AKB_5675 AKB_5676 AKB_5677 AKB_5678 AKB_5679 AKB_5680 AKB_5682 AKB_5683 AKB_5684 AKB_5691 AKB_5692 AKB_5693

..