|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

26-07-2015 Event Photos

Alankara By H.H.Sri Vidyavallabhathirtha Swamiji,

Paryaaya Sri Kaniyoor Matha

AKB_8533AKB_8308 AKB_8316 AKB_8318 AKB_8320 AKB_8323 AKB_8324 AKB_8325 AKB_8326 AKB_8328 AKB_8330 AKB_8334 AKB_8342 AKB_8344 AKB_8349 AKB_8351 AKB_8353 AKB_8356 AKB_8360 AKB_8376 AKB_8377 AKB_8379 AKB_8381 AKB_8383 AKB_8387 AKB_8403 AKB_8427 AKB_8436 AKB_8444 AKB_8448 AKB_8465 AKB_8474 AKB_8480 AKB_8487 AKB_8488 AKB_8489 AKB_8495 AKB_8497 AKB_8499 AKB_8503 AKB_8508 AKB_8509 AKB_8513 AKB_8517 AKB_8520 AKB_8523 AKB_8524 AKB_8525 AKB_8526 AKB_8527 AKB_8529 AKB_8538 AKB_8539 AKB_8543 AKB_8544

..