|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

26-09-2015 Event Photos

26-09-2015 Alankara : H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

AKB_6163AKB_6168 AKB_6171 AKB_6176AKB_6150 AKB_6152 AKB_6153 AKB_6156 AKB_6157 AKB_6158 AKB_6159 AKB_6160 AKB_6161 AKB_6169 AKB_6175 AKB_6178 AKB_6180 AKB_6181 AKB_6184

..