|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

26-11-2015 Event Photos

26-11-2015 Alankara :H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

AKB_5798 AKB_5801AKB_5783AKB_5784AKB_5788AKB_5789AKB_5790AKB_5791AKB_5793AKB_5794AKB_5795AKB_5796AKB_5802AKB_5803

..