|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

26-12-2014 Event Photos

ALANKARA H.H. Shri Vishwaprasannathirtha Swamiji, Jr.Pontiff,

Sri Pejavara Math

DSC_4318DSC_4291 DSC_4292 DSC_4294 DSC_4295 DSC_4300 DSC_4302 DSC_4307DSC_4308 DSC_4309 DSC_4310 DSC_4311 DSC_4313 DSC_4320 DSC_4323 DSC_4325 DSC_4335 DSC_4337 DSC_4340 DSC_4341 DSC_4342

ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧಿಶತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರಿಂದ ನಿರಂತರ ಜ್ನಾನಯಜ್ಞ – ಪ್ರವಚನ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತ 

palimarumatha.org/live

DSC_4346 DSC_4350 DSC_4353

ವಿಜಯವಾಣಿ ರಾವ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯಾಂಭಾ ರಾವ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ

DSC_4357 DSC_4359 DSC_4361 DSC_4364 DSC_4365 DSC_4367 DSC_4372 DSC_4374

..