|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

27-03-2015 Event Photos

ALANKARA H.H.Shri Vidyavallabhathirtha Swamiji,

Sri Kaniyoor Matha

AKB_5877AKB_5845 AKB_5846 AKB_5850 AKB_5851 AKB_5853 AKB_5854AKB_5859 AKB_5860 AKB_5861 AKB_5863 AKB_5865 AKB_5866 AKB_5868 AKB_5870 AKB_5871 AKB_5872 AKB_5873 AKB_5874 AKB_5878 AKB_5883 AKB_5884 AKB_5885 AKB_5888AKB_5890AKB_5891AKB_5893AKB_5895AKB_5896AKB_5897AKB_5898AKB_5899AKB_5902AKB_5903AKB_5906AKB_5907AKB_5911AKB_5912AKB_5914AKB_5915AKB_5917AKB_5920AKB_5921AKB_5923AKB_5924AKB_5925AKB_5929AKB_5930AKB_5931AKB_5933AKB_5934AKB_5936AKB_5939AKB_5944AKB_5945AKB_5946AKB_5947AKB_5951AKB_5953AKB_5955AKB_5956AKB_5958AKB_5960AKB_5961

..