|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

27-04-2015 Event Photos

ALANKARA H.H. Shri Vishwaprasannathirtha Swamiji,

Jr.Pontiff, Sri Pejavara Math

AKB_9645AKB_9620 AKB_9625 AKB_9629 AKB_9631 AKB_9632 AKB_9636 AKB_9637 AKB_9640 AKB_9641 AKB_9642 AKB_9643 AKB_9650 AKB_9653 AKB_9655 AKB_9659 AKB_9660 AKB_9661 AKB_9663 AKB_9665

ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಕಾಣಿಯೂರು ಮಠ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಅಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಜಯಂತಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ  ನವದಿನೋತ್ಸವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ 

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ  ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ Ln ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್  ಅವರ ನಿರ್ಧೇಶನದ  ಚಾ  ಪರ್ಕ ಕಲಾವಿದರ ತಂಡದಿಂದ 

 ”  ಪನಿಯೆರೆ ಅವಂದಿನಾ ”  ತುಳು ಹಾಸ್ಯಮಯ ನಾಟಕ ಜರಗಿತು   

AKB_9689 AKB_9695 AKB_9697 AKB_9698 AKB_9707

..