|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

27-05-2015 Event Photos

27-05-2015  Alankara : H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

AKB_2861AKB_2844AKB_2846AKB_2847AKB_2852AKB_2853AKB_2854AKB_2856AKB_2858AKB_2877AKB_2880AKB_2882AKB_2884AKB_2885AKB_2887AKB_2888AKB_2890AKB_2893AKB_2898DSC_0059DSC_0060DSC_0063DSC_0064DSC_0065AKB_2905AKB_2907AKB_2911AKB_2912AKB_2914AKB_2915AKB_2923AKB_2926AKB_2928AKB_2929AKB_2934AKB_2937AKB_2943AKB_2945AKB_2948AKB_2954DSC_0046

..