|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

27-08-2015 Event Photos

27-08-2015  Alankara By  H.H. Sri Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

AKB_0853AKB_0835AKB_0836AKB_0840AKB_0841AKB_0842AKB_0844AKB_0845AKB_0846AKB_0849AKB_0854AKB_0856AKB_0858AKB_0859AKB_0867AKB_0869AKB_0871AKB_0872AKB_0873AKB_0875AKB_0918AKB_0920AKB_0925AKB_0927AKB_0928AKB_0933AKB_0937AKB_0959AKB_0962AKB_0965AKB_0967AKB_0976AKB_0979

..