|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

27-11-2015 Event Photos

27-11-2015 Alankara :H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

AKB_6562AKB_6541AKB_6544AKB_6546AKB_6548AKB_6551AKB_6553AKB_6554AKB_6557AKB_6559AKB_6568AKB_6570AKB_6572AKB_6575AKB_6576AKB_6580AKB_6583AKB_6585AKB_6590AKB_6591AKB_6593DSC_0002DSC_0020DSC_0024DSC_0037DSC_0041DSC_0043DSC_0047DSC_0048DSC_0054DSC_0062DSC_0065DSC_0068DSC_0070DSC_0075DSC_0081

..