|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

27-12-2015 Event Photos

27-12-2015 Alankara : H.H. Shri Vidyavallabhathirtha Swamiji,

Sri Kaniyoor Matha

AKB_0942 (20)AKB_0941 (3)AKB_0941 (7)AKB_0941 (8)AKB_0941 (10)AKB_0941 (12)AKB_0941 (13)AKB_0941 (17)AKB_0941 (23)AKB_0941 (48)AKB_0941 (56)AKB_0941 (59)AKB_0941 (104)AKB_0941 (106)AKB_0941 (111)AKB_0941 (115)AKB_0941 (117)AKB_0941 (121)AKB_0942 (2)AKB_0942 (10)AKB_0942 (15)AKB_0942 (18)AKB_0942 (25)AKB_0943AKB_0945AKB_0946AKB_0947AKB_0949AKB_0950AKB_0952AKB_0953AKB_0956AKB_0957AKB_0958AKB_0962AKB_0963AKB_0967

..