|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

28-05-2015 Event Photos

28-05-2015  Alankara : H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

AKB_0028AKB_0006AKB_0010AKB_0012AKB_0017AKB_0023AKB_0031AKB_0048AKB_0058AKB_0061AKB_0074AKB_0083AKB_0089AKB_0098AKB_3187AKB_3188AKB_3189AKB_3192AKB_3194AKB_3196AKB_3202AKB_3203AKB_3206AKB_3210AKB_3212AKB_3221AKB_3224AKB_3231AKB_3233AKB_3236AKB_3241AKB_3245

..