|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

28-08-2015 Event Photos

28-08-2015  Alankara By  H.H. Sri Vidyavallabha thirtha Swamiji,

Sri Kaniyoor Matha

AKB_1009AKB_0984AKB_0987AKB_0992AKB_0993AKB_0996AKB_0997AKB_0998AKB_0999AKB_1000AKB_1002AKB_1005AKB_1008AKB_1014AKB_1015AKB_1020AKB_1021AKB_1038AKB_1040AKB_1052

..