|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

28-11-2014 Event Photos

Alankara by H.H. Shri Vishwaprasannathirtha Swamiji, Jr.Pontiff, Shri Pejavara Math

AKB_0852 AKB_0853 AKB_0855 AKB_0856 AKB_0860 AKB_0861 AKB_0862 AKB_0864 AKB_0865 AKB_0866 AKB_0867 AKB_0868 AKB_0870 AKB_0871 AKB_0872 AKB_0875 AKB_0878 AKB_0882 AKB_0884

..