|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

28-11-2015 Event Photos

28-11-2015 Alankara :H.H. Shri Vidyavallabhathirtha Swamiji,

Sri Kaniyoor Matha

AKB_7046AKB_7026AKB_7030AKB_7031AKB_7035AKB_7036AKB_7037AKB_7038AKB_7039AKB_7040AKB_7041AKB_7042AKB_7044AKB_7051AKB_7052AKB_7056AKB_7058AKB_7061AKB_7065AKB_7070AKB_7073AKB_7076AKB_7077AKB_7084AKB_7085AKB_7110AKB_7115AKB_7123AKB_7126AKB_7127AKB_7128AKB_7131AKB_7134AKB_7137AKB_7138AKB_7140AKB_7142AKB_7146AKB_7147AKB_7151AKB_7155AKB_7156AKB_7158AKB_7159AKB_7160AKB_7162AKB_7163AKB_7166AKB_7168AKB_7169AKB_7171AKB_7180AKB_7181AKB_7185AKB_7189AKB_7203AKB_7206AKB_7213AKB_7221AKB_7223AKB_7224AKB_7225AKB_7227AKB_7228AKB_7231AKB_7232AKB_7234

..